Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

zarada preko interneta

Internet zarada

internet zarada

Termin internet zarada najčešće asocijacira na internet trgovinu ili online igre na sreću. Masovna primena interneta je doprinela da se igre na sreću prenesu na elektronske medije, ali je i trgovina posredstvom interneta dobila na popularizaciji. Međutim, kada govorimo o elektronskoj trgovini mislimo na trgovinu na globalnom finansijskim tržištu (Forex Market) kao ozbiljnijem pristupu ovoj […]

, , , ,