Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Poslovne finansije

poslovne finansije

Poslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke u preduzeću ili kompaniji, u teoriji, kao i kako se to čini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao naučna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u kompanijama. Poslovne finansije se posmatraju i kao naučna disciplina izučavanja finansijskog […]

, , ,

Poslovna ekonomija

poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija predstavlja umetnost kupovine i prodaje robe iz ekonomske perspektive ili perspektive koja uključuje naučnu studiju o proizvodnji, distribuciji i potrošnju dobara i usluga. Spada u grupu ekonomskih nauka i omogućava upoznavanje načina upravljanja aktivnostima preduzeća i drugih organizacija da bi se na što efikasniji način ostvarili ciljevi poslovanja. Poznavajući poslovanje preuzeća, kao i […]

, , ,

Trgovanje na berzi

trgovanje na berzi

Za trgovanje na berzi, svaki akcionar mora da zna na koji način i od koga može dobiti stručnu pomoć. Trgovanje na berzi je moguće isključivo posredstvom brokera jer je to pravilo utvrđeno zakonskim propisima. Naime, organizovano tržište ili berza je mesto na kome se jedino može trgovati akcijama i to po strogim pravilima koja su […]

, , , ,

Prodaja srebra

prodaja srebra

U svetu je prodaja srebra u ogromnom usponu i prvi put u isotriji imamo situaciju da je potražnja premašila proizvodnju u SAD i Kanadi. Potražnja američkih srebrnih orlova  i kanadskih javorovih listova strahovito je porasla u proteklih nekoliko godina. Tako je 2011. godina prva godina u kojoj je zvanična prodaja srebra i srebrnih novčića nadmašila […]

, , , , , , ,

Cena zlata

cena zlata

Zlato i cena zlata na globalnom finansijskom tržištu konstantno izazivaju veliku pažnju trgovaca, berzanskih špekulanata i stručnjaka za investiciona ulaganja, posebno kada je reč o plemenitim metalima. Razlog tome je različitost u stavovima prema zlatu kao investicionom instrumentu. Dok jedni smatraju da je zlato loša investicija, drugi smatraju da je zlato, šta više, tradicionalna investicija. […]

, , ,

FOREX

forex

Forex (engl. Foreign Exchange) je međunarodni izraz za tržište valuta na kome se trguje valutama, odnosno, valutnim parovima. Tako je Forex Market, zapravo, ime globalnog valutnog tržišta koje predstavlja najveće necentralizovano tržište na kome su osnovni investicioni instrumeni valute zemalja sveta. Osim valutnim parovima, moguće je trgovati drugim derivatima koji su u međuzavisnosti sa valutama […]

, ,

Internet zarada

internet zarada

Termin internet zarada najčešće asocijacira na internet trgovinu ili online igre na sreću. Masovna primena interneta je doprinela da se igre na sreću prenesu na elektronske medije, ali je i trgovina posredstvom interneta dobila na popularizaciji. Međutim, kada govorimo o elektronskoj trgovini mislimo na trgovinu na globalnom finansijskim tržištu (Forex Market) kao ozbiljnijem pristupu ovoj […]

, , , ,

Konverzija valuta

konverzija valuta

Moderna finansijska nauka tretira kao najvažniji segment spoljnotrgovinsko poslovanje, pa je konverzija valuta postala veoma bitna kategorija. To proizilazi iz činjenice da ni jedna ekonomija na svetu nije dovoljna sama sebi, odnosno, nove svetske ekonomije su sve više otvorene prema svetskom tržištu, kao međusobno komplementarne ekonomije i uzajamno povezane. Savremena konvertibilnost valuta, upravljanje deviznim kursom, […]

, , ,

Kursna lista

kursna lista

Kursna lista i formiranje kursne liste su u nadležnosti banaka, odnosno Narodne banke Srbije. Formiranje kursne liste vrši se prema propisima iz Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta koju propisuje Narodna banka Srbije, što obezbeđuje njenu transparentnost i ujedno zaštitu građana. Kupovina i prodaja deviza je moguća isključivo u ovlašćenim menjačnicama, a pošto […]

, , ,