Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

posao

Poslovne finansije

poslovne finansije

Poslovne finansije su nauka o tome kako treba donositi investicione i finansijske odluke u preduzeću ili kompaniji, u teoriji, kao i kako se to čini u praksi. Poslovne finansije se mogu definisati kao naučna disciplina koja se bavi teorijom i metodologijom finansijskog upravljanja u kompanijama. Poslovne finansije se posmatraju i kao naučna disciplina izučavanja finansijskog […]

, , ,

Poslovna ekonomija

poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija predstavlja umetnost kupovine i prodaje robe iz ekonomske perspektive ili perspektive koja uključuje naučnu studiju o proizvodnji, distribuciji i potrošnju dobara i usluga. Spada u grupu ekonomskih nauka i omogućava upoznavanje načina upravljanja aktivnostima preduzeća i drugih organizacija da bi se na što efikasniji način ostvarili ciljevi poslovanja. Poznavajući poslovanje preuzeća, kao i […]

, , ,