Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

konverzija valuta

Konverzija valuta

konverzija valuta

Moderna finansijska nauka tretira kao najvažniji segment spoljnotrgovinsko poslovanje, pa je konverzija valuta postala veoma bitna kategorija. To proizilazi iz činjenice da ni jedna ekonomija na svetu nije dovoljna sama sebi, odnosno, nove svetske ekonomije su sve više otvorene prema svetskom tržištu, kao međusobno komplementarne ekonomije i uzajamno povezane. Savremena konvertibilnost valuta, upravljanje deviznim kursom, […]

, , ,