Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

forex berza

Trgovanje na berzi

trgovanje na berzi

Za trgovanje na berzi, svaki akcionar mora da zna na koji način i od koga može dobiti stručnu pomoć. Trgovanje na berzi je moguće isključivo posredstvom brokera jer je to pravilo utvrđeno zakonskim propisima. Naime, organizovano tržište ili berza je mesto na kome se jedino može trgovati akcijama i to po strogim pravilima koja su […]

, , , ,