Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija

poslovna ekonomija

Poslovna ekonomija predstavlja umetnost kupovine i prodaje robe iz ekonomske perspektive ili perspektive koja uključuje naučnu studiju o proizvodnji, distribuciji i potrošnju dobara i usluga. Spada u grupu ekonomskih nauka i omogućava upoznavanje načina upravljanja aktivnostima preduzeća i drugih organizacija da bi se na što efikasniji način ostvarili ciljevi poslovanja. Poznavajući poslovanje preuzeća, kao i […]

, , ,