Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Internet zarada

Termin internet zarada najčešće asocijacira na internet trgovinu ili online igre na sreću. Masovna primena interneta je doprinela da se igre na sreću prenesu na elektronske medije, ali je i trgovina posredstvom interneta dobila na popularizaciji. Međutim, kada govorimo o elektronskoj trgovini mislimo na trgovinu na globalnom finansijskim tržištu (Forex Market) kao ozbiljnijem pristupu ovoj tematici. Osim toga, Forex trgovanje koje se obavlja putem elektronske platforme je biznis rasprostranjen u svetu gde je zabeležena najveća internet zarada. Obzirom da online kazina nude atraktivnu mogućnost da se na brz i lagan način ostvari internet zarada, a sa druge strane forex tržište, takođe, podrazumeva adekvatan način profitiranja, internet zarada u oba navedena primera ima svoje karakteristike, gde je važno istaći ih i napraviti jasnu razliku između njih. Sve to činimo zbog činjenice da se vrlo često internet zarada na forex tržištu poredi sa hazardom, što je posledica neznanja i loše informisanosti.

internet zaradaInternet zarada posredstvom forex trgovanja predstavlja investiranje putem učešća na svetskom finansijskom tržištu. Važno je znati i da je Forex Market necentralizovano tržište upravo zahvaljujući razvoju i masovoj primeni interneta, kao i slobodno formiranje cena valuta što je posledica uspostavljanja sistema free-floating valuta (plutajuće valute) koje imaju važnu ulogu na forex-u. Masovno učešće trejdera individualaca na Forex marketu je postignuto zahvaljujući mogućnostima koje pruža tzv. poluga ili leverage (kreditna potpora pri trgovanju, iznosi 1:200) što praktično omogućava da se sa relativno malim sumama novca ostvari velika internet zarada. To savakako ima za posledicu povećanje stepena rizika u trgovanju što dalje trgovanje na Forex Market-u stavlja u poziciju posla visokog rizika. Međutim, zahvaljujući svemu navedenom istovremeno ga svrstava i u visokoprofitabilane poslove, odnosno, mogućnosti da se ostvari velika internet zarada. Na svim ozbiljnim internet stranicama vodećih Forex brokera postoje uočljiva upozorenja koja o tome govore, jednako koliko i o rezultatima trgovanja, što je u osvovi primamljiva internet zarada. Zato je neophodna pravovremena informisanost i edukacija o načinu funkcionisanja Forex tržišta da bi se izbegle sve nedoumice i lakomislenosti o lakoj zaradi i na takav način smanjio rizik od gubitaka. Dobar primer je internet stranica www.kapitalrs.com koja sadrži mnoštvo edukativnog materijala i informativnog sadržaja za sve zainteresovane investitore što je od velike pomoći za obavljanje trgovinskih transakcija na Forex market-u.

Internet zarada na primeru poređenja hazarda i Forex-a kao najprikladnijih predstavnika on-line mogućnosti u pribavljanju većih količina novca, za ključnu ulogu imaju ponašanje prema limitu uloga u kocki (bet) i veličini trgovinske investicije (lot). U igrama na sreću sva odigravanja su limitirana minimumom i maksimumom mogućeg dobitka, dok u forex transakcijama veličina izabanog lota isključivo zavisi od izbora trejdera, sve do margin call-a koji je ujedno zaštita trejdera od nepovoljnih ishoda transakcije. Prema tome, u forex trgovanju količina novca koja se može zaraditi je praktično nelimitirana i proporcionalno se povećava sa kretanjem cena na tržištu, što je praktično internet zarada.

Ukoliko ovaj clanak smatrate zanimljivim, mozda ce Vam i clanak o forex-u takodje biti interesantan.

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *