Forex i beogradska berza

Uporedno Forex i berza

Biznis

Pitanje današnjice, moglo bi se reći, koje muči veći deo pupulacije sigurno jeste, kako započeti neki biznis koji može doneti zadovoljvajuću zaradu? U novije vreme, u našoj zemlji i regionu  vlada trend razoja male privrede, odnosno malih i srednjih preduzeća, a u sklopu strtegije restruktuiranja privrede u procesu privatizacije. Sticajem okolnosti, veliki giganti odumiru posebno u sektoru industrijske proizvodnje, tako da je nova strategija oporavka zemlje u prvi plan je postavila razvojne programe u skladu sa svetskim ekonomskim i drugim trendovima.  Sektor male privrede postao je vodeći, odnosno mala i srednja preduzeća čiji su nosioci pojedinci preduzetnici, počela su da niču na svakom koraku.

biznisKroz programe kreditiranja i subvencionisanja vršio se podsticaj razvoja male privrede, koja je postala unosan biznis, do momenta nastanka novih problema izazvanih globalnom ekonomskom krizom. Problemi se u većini slučaja ogledaju u otežanom poslovanju usled nelikvidnosti i prezaduženosti mnogih firmi koje vrlo često nisu u stanju da uskade priliv dobiti od obavljenog posla sa troškovima poslovanja.  Mnogi od poslova koji su podrazumevali unosan biznis u Srbiji, postali su neprofitabilni usled povećanja prezaduženosti. Veliki udeo u tim i sličnim problema ogledao se u vidu neadekvatnog bankarskog kreditiranja. Drugim rečima, neusklađenost razvoja privrednih tokova sa bankarskim sektorom i njegovom poslovnom politikom, doprineo je novom, reklo bi se večem problemu. Nezaposlenost ima tendencije daljeg porasta, dok se pitanje egzistencije javlja kao vodeća briga kod sve većeg broja stanovništva.  Istovremeno, tokom protekle decenije forex biznis je doživeo svoj pravi procvat u svetu i razvio se do neslućenih granica zahvaljujući primeni informatičke tehnologije kao i najsavremenijih oblika komunikacije na globalnom nivou. Takođe su, i revolucionarne promene u oblasti finasijske regulative doprinele da Forex postane svojevrsni oblik savremenih trendova poslovanja i svrsta se u najprofitabilnije poslove današnjice. Forex u poslednje vreme postaje sve popularniji biznis u svetu, pre svega, zbog visoke profitabilnosti. Međutim, pojava forex brokera u našoj zemlji (jedna od vodećih brokerskih kuća je KapitalRS koji kod nas posluje od 2016. godine), koji su ujedno i nosioci ovog unosnog posla, u najvećoj meri doprinose promovisanju i razvoju forex-a. Na taj način je, za sve one koji su prepoznali svoju šansu u forex trgovanju, ovaj visokoprofitabilni posao postaje najunosnoji biznis u Srbiji. Osnovne karakteristike forex-a koje ga stavljaju u vodeću poziciju i popularan biznis su:

  • velika volatilnost tržišta (forex transakcije uvek imaju realizaciju);
  • relativno vrlo mali početni kapital potreban da bi se pokrenuo biznis i visoka kreditna sposobnost (leverage ili popularna poluga koju forex brokeri obezbeđuju klijentima), a koja je najvažniji faktor velike zarade. Ovde treba napomenuti da kreditiranje klijenta putem tzv. poluge (najčešće u srazmeri od 1:200) ne podrazumeva nikakvo dodatno kamatno zaduživanje, već potporu pri finansijskoj transakciji, tako da su troškovi poslovanja svedeni na minimum, odnosno, nema dodatnih troškova;
  • mogućnost fleksibilne organizacije radnog vremena tako da je moguće usklađivanje sa drugim obavezama ukoliko ih trejder ima. Ovde se prvenstveno misli na obaveze iz redovnog zanimanja ukoliko je reč o već zaposlenom licu, što podrazumeva da se forex može raditi i kao dopunsko zanimanje, ali i kao osnovni biznis.
  • forex tržište aktivno dvadeset i četiri sata dnevno i to pet radnih dana u nedelji, tako da je to još jedan kuriozitet koji ovaj biznis postavlja u poziciju najinteresantnijih poslova, a to znači  mogućnost komunikacije i poslovanje u svim vremenskim zonama sa mnoštvom finansijskih instrumenata (zlato, srebro, nafta, akcije svetskih kompanija i sl.). Svi navedeni elemnti, kao i mnoštvo drugih specifičnosti predstavljaju karakterističnosti koje može ponuditi malo koji drugi biznis.

Ako zelite da pokrenete sopstveni biznis, a nemate biznis ideje, pogledajte sledeci clanak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *